Kloakrensning og slamsugning – hvad er forskellen?

09 august 2022 admin

editorial

Måske har du set de store, flotte slamsugerbiler på vejen – og måske har du endda mærket lugten. Men hvad laver en slamsuger egentlig?

Hvad er slamsugning?

Slamsugning er en proces, der bruges til at fjerne slam fra et spildevandsbehandlingsanlæg. Slamsugning fjerner det overskydende slam fra anlæggets tanke og rør og deponerer det i tankvogne. Slammet transporteres derefter til en losseplads eller et forbrændingsanlæg for at blive bortskaffet.

Processen med slamsugning er ret enkel. En stor tankvogn kører op til rensningsanlægget. Tankvognen tilsluttes anlæggets rør, og slammet suges ud af tankene og rørene. Slammet læsses ned i tankbilen, og lastbilen kører væk for at blive bortskaffet.

Processen med slamsugning er meget vigtig for at holde spildevandsrensningsanlæggene i god drift. Hvis der ikke var nogen måde at fjerne det overskydende slam på, ville tankene og rørene blive tilstoppet, og anlægget ville ikke kunne fungere korrekt. Slamsugning er med til at holde anlægget effektivt kørende og forhindrer, at det bliver tilstoppet.

image

Hvad er kloakrensning?

Spildevand indeholder alle mulige ting, som vi ikke ønsker at se i vores nabolag eller vandløb – lige fra brugt madolie til menneskeligt affald. Når dette spildevand ikke behandles korrekt, kan det skabe en masse problemer. Et af de vigtigste skridt i behandlingen af spildevand er at holde kloaksystemet rent.

Kloakrensning er en vigtig del af arbejdet med at holde vores kvarterer og vandveje sunde og sikre. En tilstoppet kloak kan medføre, at rå spildevand løber op i folks hjem og virksomheder, og det kan også forurene vores vandforsyninger. Derfor er det vigtigt at få renset og inspiceret dine kloakrør med jævne mellemrum.

Mange kommuner har kloakrensningstjenester, der kommer ud og renser dine rør for dig. De vil også inspicere dine rør med tv-kameraer for at sikre, at de er i god stand. Hvis du har et problem med dit kloaksystem, skal du ikke tøve med at ringe til en 24-timers kloakservice for at få hjælp.

Læs mere på https://www.slamsugercentralen.dk/vi-tilbyder/rensning-af-faldstammer.

Flere Nyheder