Få hjælp til dig selv og dine børn på et kvindekrisecenter

02 maj 2022 Astrid Pedersen

advertorial

Hvis du lever sammen med en truende eller voldelig mand handler det om at søge hjælp så hurtigt som muligt. Og denne hjælp kan du få hos et kvindekrisecenter.

Hvem kan få hjælp på et kvindekrisecenter?

Alle kvinder, som føler sig utrygge i eget hjem, kan få hjælp på et kvindekrisecenter. Et kvindekrisecenter er en facilitet som er etableret med det formål at hjælpe kvinder som føler sig udsatte i egen bolig på grund af en voldelig eller truende samlever.

Hvis din kæreste eller ægtefælle således optræder truende, eller måske endda direkte voldeligt, over for dig og dine eventuelle børn, vil du kunne søge hjælp hos et kvindekrisecenter. Når du henvender dig til et kvindekrisecenter vil din henvendelse altid blive taget meget alvorligt, du vil, såfremt du har svært ved at komme til centeret på egen hånd, kune blive afhentet på en ønsket adresse.

kvindekrisecenter

Al den stund du befinder dig på et kvindekrisecenter er du – og dine børn – under fuld beskyttelse døgnet rundt. I vil kunne føle jer trygge og sikre på et kvindekrisecenter. Og I vil kunne få hjælp til såvel de daglige fornødenheder som til at komme videre i livet.

På et kvindekrisecenter vil I kunne få støtte i form af terapeutiske samtaler som kan hjælpe jer med at bearbejde det traume I har oplevet. Dygtige socialrådgivere og sagsbehandlere kan hjælpe dig med rådgivning omkring alt fra mulig genhusning til videre uddannelse eller job søgning. Og dine børn får mulighed for at passe deres skolegang så de ikke sakker agterud i forhold til deres klassekammerater.

Hvor finder jeg det bedste kvindekrisecenter på Fyn?

Hvis du er på udkig efter et kvindekrisecenter som kan hjælpe dig og dine børn, og er I bosat på Fyn, kan du altid tage kontakt til Ellested Kvindekrisecenter. Ellested Kvindekrisecenter har mange års erfaring når det handler om at hjælpe kvinder i nød.

Du kan læse mere om Ellested Kvindekrisecenter, og kontakte centeret direkte via dettes hjemmeside på ellestedet.com

Flere Nyheder