Få hjælp med tvister i forbindelse med byggeri

Tvister i forbindelse med byggeri opstår typisk, fordi bygherren ikke er tilfreds med entreprenørens arbejde. Nogle gange kan tvisterne være så uløselige, at man er nødt til at involvere retten i sagen. Så er det vigtigt, at begge parter er repræsenteret af en advokat, der kan tale deres sag. 

Hvis du er havnet i en sådan tvist og leder efter en advokat Kolding, kan du nemt få hjælp af Hviid Advokater. De har stor erfaring på området og kan repræsentere dig lige meget, om du er bygherre eller entreprenør. 

Advokaten vil altid være uvildig i forhold til sagen. De vil se på, hvordan de styrker din sag bedst muligt, så du forhåbentlig kan vinde den eller komme ud af med det mindst mulige tab i hvert fald. 

Det er dyrt at ligge i konflikt i forbindelse med et byggeri. Byggeriet står ofte stille, imens konflikten foregår. Det betyder ofte, at bygningerne ikke kan bruges. Det er derfor både i entreprenørens og i bygherrens interesse at få løst tvisten hurtigst muligt. 

Hvis I sørger for at få fat på advokater så tidligt i forløbet som muligt, kan en advokat hjælpe jer med at løse konflikten. Forhåbentlig kan det helt undgås, at I behøver at tage sagen for en ret. Måske kan I løse den ved at tale med jeres advokater og få dem til at tale med modpartens advokater. Hviid Advokater har ingen interesse i at trække sagen længere ud end højst nødvendigt. De vil gerne have sagen løst hurtigst muligt og selvfølgelig til deres klients tilfredshed. 

Der kan opstå tvister i forbindelse med en lang række forskellige ting. Det kan være, at kvaliteten af taget ikke er god nok. Det kan også være, at gulvet i bygningen ikke er lavet i de materialer, som man havde forventet. 

I de sager, hvor man ikke kan komme til enighed og vil have sagen for retten, har man typisk en uvildig ekspert til at se på byggeriet. Det er en håndværker, der har stor erfaring inden for det felt, I er uenige om. Han eller hun kommer så med en uvildig vurdering af sagen. Hvis du har ret, bør vurderingen derfor falde ud til din fordel. Men det kan også være, at håndværkeren ender med at være enig med modparten. 

Det er derfor et sats for begge sider at føre sagen til retten. Det vil derfor være at foretrække, at I kan blive enige så tidligt som muligt, når det kommer til tvister. 

admin