Få den rette hjælp til udfærdigelse af skøde

07 august 2019 Astrid Pedersen
Få den rette hjælp til udfærdigelse af skøde

Hver gang en bolig skifter hænder, er det vigtigt at opdatere det dertil hørende skøde. Da skødet er det eneste offentlige dokument, i hvilket en boligs ejerforhold er vitterliggjort, bør skødet til hver en tid afspejle retvisende oplysninger i forhold til hvem der er boligens aktuelle ejer. Derfor skal du sørge for at få skødet opdateret, hvis du for eksempel køber en bolig, eller overtager et hus eller en lejlighed efter en afdød slægtning – eller når du bliver ene ejer af boligen efter skilsmisse eller samlivs ophør.

Ellers kan den forrige ejer bruge den misvisende information i skødet som dokumentation i forbindelse med optagelse af lån – eller måske endda sælge boligen til en ny køber, og derved score dobbelt fortjeneste på denne.

Hvem kan hjælpe mig med mit skøde?

En boligadvokat, som er en form for uvildig rådgiver i forbindelse med boligkøb, tilbyder som oftest hjælp med opdatering og tinglysning af skøde som en del af boligkøbs pakken. Boligadvokaten vil typisk varetage alle tekniske og juridiske detaljer, når en bolig skal sælges eller overdrages, og der med sikre, at alting går efter bogen. Skødeskrivning og tinglysning er således for en boligadvokat en ren rutine opgave – og derfor er det heller ikke dyrt at få en boligadvokat til at varetage denne opgave.

Når du overlader udfærdigelse og tinglysning af skøde til en dygtig boligadvokat, er du sikker på, at skødet bliver behandlet korrekt, og at det altid er opdateret med retvisende oplysninger. Hos eboligadvokat.dk finder du kompetente og erfarne boligadvokater, som har stor ekspertise inden for håndtering af dokumenter, som hidrører fra en bolighandel – her under skødet.

Eboligadvokat.dk er leveringsdygtig i billig boligadvokat hjælp til dig, som står for at skulle overtage et hus eller en lejlighed. Du kan finde din dygtige boligadvokat på https://eboligadvokat.dk/skoede/ 

Flere Nyheder